Home 

Dyplom z konkursu podpisany przez samego Gwoździowskiego Przemysława z Czerwono Czarnych.