www.ryszardy.pl 

Od lewej: Mondrzyk Jerzy - inicjator powstania zespołu z którego wywodz± się wszystkie , poĽniejsze składy zespołu   Ryszardy ,   Szwejkowski Jerzy ,   Szczudłowski Ryszard ,   Ratyński Konrad - od 1968 do dzi¶ w zespole   Skaldowie      
Fot. Małgorzata Kitner-Mondrzyk