Home 
Powyżej od lewej:  Włodzimierz Gurgul, ....... , Stanisław Jopek
Rok
Powyżej trzeci od lewej: Włodzimierz Gurgul