Home 
Rok 1964
Powyżej: Marian Wieczysty Stanisław Florek